Warranty

General Guarantee Conditions

 • สินค้าทุกรายการมีการรับประกันสินค้า 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ โดยจะมีผลต่อเมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการรับประกันสินค้า ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ซื้อ
 • สินค้าทุกตัวครอบคลุมการเปลี่ยนสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าจะนับจากวันที่ซื้อสินค้า ไม่มีการคืนเงิน และขยายการรับประกันสินค้าออกไปเกินกว่าที่กำหนด
 • รับประกันสินค้าภายใต้แบรนด์ Acmebell ทุกรายการ ยกเว้น ความแข็ง/ความอ่อน ของตัวโฟม ที่เกิดการจากเปลี่ยนแปลงตามสภาพของอุณหภูมิ
 • การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการผิดปกติทางกายภาพ ที่เห็นอย่างได้ชัดเจนว่าตัวโฟมมีการยุบตัวลงมากกว่า 2 ซม.
 • ต้องแสดงใบประกันสินค้ากับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการร้องขอเปลี่ยนสินค้า
 • การรับประกันนี้ใช้สำหรับการเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น

The guarantee does not apply

 • สินค้าเกิดความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานผิดวิธี โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ และรักษาไม่ถูกวิธี
 • สินค้าได้รับการงอ บีบ ฯลฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้วัสดุฉีกขาดหรือถูกเปลี่ยนรูปแบบถาวร
 • สินค้าเปียกหรือแช่ของเหลว เนื่องจาก Memory Foam ดูดซับน้ำ ทำให้คุณสมบัติการใช้งานเสียหาย อย่างถาวร
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงตัวผ้าที่หุ้ม
 • ในกรณีสินค้าถูกดัดแปลงหรือปรับปรุงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางบริษัท